کامپوزیت‌های زیست‌تجزیه‌پذیر: مواد زاید و مبتنی بر طبیعت برای آینده ای پایدار

فرم پیشنهاد ترجمه کتاب

ثبت سفارش تلگرامی
ثبت سفارش واتس اپ
اتاق فرار