نمونه ترجمه

نمونه متن های ترجمه شده ما : 

Microstructural characterization of squeeze-cast Al–8Fe–1.4V–8Si

مشاهده ترجمه مقاله

[divider]

Effect of composition on crystallographic texture in hot-rolled

مشاهده ترجمه مقاله

[divider]

مشاهده آخرین متون نمونه ترجمه شده توسط دپارتمان ترجمه ایران مواد 

( کلیک کنید ) 

[divider]

[button color=”blue” size=”medium” link=”https://mavadtarjome.ir/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87.html” ]مشاهده تعرفه های ترجمه[/button]

[button color=”blue” size=”medium” link=”https://mavadtarjome.ir/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87″ ]ثبت سفارش ترجمه[/button]

ثبت سفارش تلگرامی
ثبت سفارش واتس اپ
اتاق فرار